Katedra Filologii Klasycznej UMK w Toruniu

Kierownik Katedry:   dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

pokój 321, tel. (0-56) 611 35 66

Dlaczego warto u nas studiować?

Jeśli chcesz studiować na jednym z pięciu najlepszych uniwersytetów w Polsce (wg rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw) w bardzo komfortowych warunkach, studia w naszej Katedrze są świetnym wyborem!

Wszystkie nasze zajęcia prowadzone są w małych grupach, a wykładowcy stosują indywidualne podejście do każdego ze studentów.

Każdy student ma też możliwość wyjazdu na semestralne lub roczne stypendium zagraniczne. Najczęściej wybieranymi uniwersytetami w ramach programu Erasmus są najstarsze uczelnie włoskie (Bolonia, Padwa) i renomowane uniwersytety niemieckie (m.in. Freiburg, Halle i Trewir).

W naszej katedrze powstają nowatorskie projekty cyfrowej humanistyki, takie jak Scrinium Augustini - www.scrinium.umk.pl

Jeśli marzysz o karierze naukowej, Katedra Filologii Klasycznej UMK będzie zapewne dla Ciebie miejscem idealnym! O wysokim poziomie naszej Katedry świadczy m.in. fakt, że od 2005 roku doktoryzowało się dziewięcioro naszych absolwentów. Z tej dziewiątki siedmioro pracuje dziś naukowo na różnych uczelniach. Troje na UMK, po jednej osobie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim, Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Katedra Filologii Klasycznej posiada dobrze zaopatrzoną bibliotekę, której księgozbiór wciąż się powiększa. Zapewnia też swym studentom i pracownikom bezpłatny dostęp do zbiorów portalu www.jstor.org, obejmującego tysiące artykułów i recenzji oraz do innych baz elektronicznych książek i czasopism.

W Katedrze Filologii Klasycznej UMK wykładali wspaniali, znani i cenieni na świecie Profesorowie Zofia Abramowiczówna, Barbara Józefowiczowa oraz Stefan Srebrny. Nasi dzisiejsi profesorowie są Ich uczniami i następcami.

Nasi obecni pracownicy również często mają już znaczący dorobek, publikują w językach obcych, zwłaszcza po angielsku i niemiecku. Regularnie biorą udział w międzynarodowych konferencjach i projektach badawczych. Zajmują się nadto popularyzacją literatury i szeroko pojętej kultury antycznej, przede wszystkim działając w Fundacji Traditio Europae.

W każdym semestrze odwiedzają nas wybitni uczeni z Polski oraz naukowcy z ośrodków zagranicznych. W ostatnich latach z wykładami gościli u nas m.in. badacze starożytności z Oxfordu, Harvardu, Padwy i Sofii.

Nasi studenci aktywnie uczestniczą w życiu naukowym UMK, reprezentując Katedrę na wielu konferencjach naukowych, a także pisząc artykuły, a nawet książki.

Katedra Filologii Klasycznej prowadzi studia licencjackie i magisterskie w zakresie filologii klasycznej oraz licencjackie w zakresie wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej.

Studia te przygotowują nie tylko do wykonywania zawodu nauczyciela języka łacińskiego oraz historii i społeczeństwa (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 20.04.2012); wielu naszych absolwentów doskonale sprawdza się w administracji, w pracy tłumacza, jako wykładowcy i lektorzy języki nowożytne w szkołach językowych, jako przedsiębiorcy, a nawet marketingowcy dużych korporacji. Studia te pomagają także znaleźć pracę w zawodzie dziennikarza, redaktora i korektora, czy też specjalisty PR. Filologię klasyczną studiowali  lub są jej absolwentami tacy znani pisarze, jak J. K. Rowling i Marek Krajewski, a ponadto założyciel Facebooka Mark Zuckerberg.