Wykaz wykładów proponowanych w semestrze zimowym

roku akademickiego 2015/2016

 

 

1.Historia literatury starogreckiej, okres archaiczny i klasyczny

wtorek, godz. 1500 – 1630  s. 402

 Prof. dr hab. Włodzimierz Appel

 

2. Historia literatury rzymskiej, okres archaiczny i cyceroński

czwartek, godz. 1130 - 1300   s. 302

Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk

 

3. Historia literatury starogreckiej, okres hellenistyczny i cesarstwa

czwartek, godz. 945 – 1115   s. 309 a

Dr hab. Bartosz Awianowicz

 

4. Historia literatury rzymskiej, okres augustowski i cesarstwa

poniedziałek, godz. 945 – 1115  s. 302 a

Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

 

5. Tradycje kultury antycznej w sztuce zachodnioeuropejskiej do końca XVI wieku

środa, godz. 1515 – 1645 , Wydz. Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32,  s. 313

Dr  Lech Brusewicz