Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk

Ur. 30.04.1947 r., magisterium uzyskał w 1969 roku, pod okiem doc. dr Zofii Abramowiczówny, na podstawie pracy pt. „Obyczajowość grecka w IV wieku p.n.e. na podstawie Charakterów Teofrasta”, doktoryzował się zaś w roku 1980, pod kierownictwem doc. dr hab. Barbary Józefowiczowej, na podstawie pracy pt. „Rekonstrukcja Satyry Mennipejskiej Sexagessis Marka Terencjusza Warrona”. Habilitację uzyskał w 1993 roku, dzięki pracy pt. „Traktat Rerum rusticarum libri tres — Marka Terencjusza Warrona. Monografia historyczno-literacka”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK otrzymał w 1994 roku, w r. 2012 uzyskał tytuł profesora.

W latach 1998—2006 był Kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej UMK.

Zajmuje się literaturą rzymską — okresem cycerońskim, rzymską literaturą agronomiczną, a także satyrą mennipejską. Opublikował następujące prace:

  • Marek T. Warron, O gospodarstwie rolnym, Wrocław 1991
  • L. J. M. Kolumella, O rolnictwie, tom 1 - Wrocław 1991, tom 2 - Toruń 1991, UMK
  • Traktat Rerum rusticarum libri tres Marka Terencjusza Warrona. Monografia historycznoliteracka, Toruń 1992, UMK
  • Apicjusz, O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć. Tekst, przekład i komentarz I. Mikołajczyk i S. Wyszomirski, Toruń 1995, UMK
  • Piotr Bembo, Księga O Etnie. Tekst, przekład i opracowanie, Toruń 1997, UMK
  • Rutyliusz Taurus Emilianus Palladiusz, Traktat o rolnictwie (przekład, wstęp i komentarz), Toruń 1999, Wyd. UMK, ss. XXXII, 231, nlb. 3
  • Marek Porcjusz Katon, O gospodarstwie rolnym (przekład, wstęp i komentarz), Toruń 2009, UMK

pokój 300, tel. (56) 611 35 69
e-mail: mikroma@umk.pl

Godziny dyżurowania