Dr Teresa Czypicka

Starszy wykładowca w Katedrze Filologii Klasycznej. Ur. 18.12.1950, tytuł magistra uzyskała w 1974 roku, pod kierownictwem doc. dr hab. Barbary Józefowiczowej, na podstawie pracy pt. „Idee pokojowe w twórczości Wergiliusza a polityka Augusta”, tytuł doktora zaś w roku 1983, pod kierownictwem prof. dr hab. Hanny Szelest — „Styl Farsalii Lukana. Zagadnienia wybrane (apostrofy, sentencje)”.

Zajmuje się literaturą rzymską, zwłaszcza eposem.

pokój 309 a, tel. (56) 611 35 58
e-mail: czyptere@umk.pl

Godziny dyżurowania