Dr Rafał Toczko

Ur. 18.12.1981. Absolwent toruńskiego MISH-u. W 2005 roku uzyskał magisterium z filozofii na podstawie pracy o dialektyce Platona w interpretacji Hansa-Georga Gadamera. Promotorem pracy był dr hab. Jarosław Rolewski z IF UMK. W roku 2007 ukończył studia z filologii klasycznej, zwieńczone pracą magisterską o „Żywocie Konstantyna” Euzebiusza z Cezarei, której promotorem był prof. dr hab. Marian Szarmach z KFK UMK. W latach 2007—2010 odbył studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa na WF UMK, a w 2010 roku dzięki Stypendium Rządu Włoskiego studiował przez jeden semestr w Istituto Patristico „Augustinianum” w Rzymie. Doktoryzował się w 2010 roku na podstawie pracy pt. „Obraz heretyka. Pelagiusz i jego poglądy w pismach Augustyna z lat 415—418”. Promotorem pracy był dr hab. Przemysław Nehring.

Naukowe zainteresowania dotyczą literatury późnego antyku, zwłaszcza tekstów Ojców Kościoła skierowanych przeciw heretykom oraz pism św. Augustyna, starożytnej retoryki, filozofii Platona, hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, filozofii kultury.

Publikuje w „U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze”, „Vox Patrum”, „Terminusie” i „Meandrze”.

pokój 302 a, tel. (56) 611 35 67
e-mail: raftocz@umk.pl

Godziny dyżurowania