Dr Magdalena Nowak

Adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej. Ur. 30.01.1970; 1985—1989 Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego; 1989—1994 studia na kierunku filologia klasyczna, UMK; 1994 praca magisterska: Księga „De veterinaria medicina” Rutilii Tauri Aemiliani Palladii. Wstęp, przekład, komentarz; 1994—2003 asystent w Katedrze Filologii Klasycznej; 2003 doktorat: Dialog „Brutus” Marka Tulliusza Cycerona. Analiza Krytycznoliteracka; od 01.10.2004 adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej.

pokój 304 a, tel. (56) 611 35 57
e-mail: karlikn@umk.pl

Godziny dyżurowania