Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

Ur. 27.09.1955, ukończył filologię klasyczną UMK w roku 1979 na podstawie pracy „Komediowy charakter Heleny i Ifigenii w Taurydzie Eurypidesa”, a doktorat otrzymał w 1988 r., pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Wróblewskiego — „Pojęcie virtus w pismach filozoficznych L. Anneusza Seneki. Studium semantyczno-pojęciowe”. W roku 2003 otrzymał stanowisko profesora UMK.

Zajmuje się filozofią grecką okresu hellenistycznego oraz rzymską okresu wczesnego cesarstwa (rekonstrukcja poglądów filozoficznych przedstawicieli Stoi greckiej), badaniami nad terminologią stoicyzmu rzymskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pism L. Anneusza Seneki. Przedmiotem jego zainteresowań jest również traktat kulinarny De re coquinaria Apicjusza, a także neolatynistyka (łacińska poezja XVI wieku, zwłaszcza tych pisarzy polskich, których dorobek poetycki nie doczekał się dotąd żadnego opracowania. Opublikował następujące prace:

  • Der Virtus-Begriff in den philosophischen Schriften von L. Annaeus Seneca. Ein semantisches Studium, Rozprawy, Toruń 1993, UMK
  • Ieremiae Voinovii Carmina Latina er Graeca, nunc primum in unum volumen collecta edidit praefatione et apparatu critico annotationibusque instruxit Slavomirus Wyszomirski, Thorunii MCMXCIII, UMK
  • Apicjusz, O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć. Tekst, przekład i komentarz Ireneusz Mikołajczyk, Sławomir Wyszomirski, Toruń 1996, UMK
  • Toruński ekslibris XVIII wieku w zbiorach Książnicy Miejskiej w Toruniu, Krystyna Wyszomirska, Sławomir Wyszomirski, Toruń 1996, Tow. Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu
  • Pojęcie arete w etyce Stoi Starszej i Średniej.Toruń 1997
  • Studia Graeco-latina IV, pod red. M. Szarmacha i S. Wyszomirskiego. Toruń 2002 Wyd. UMK, ss. 227. Collectanea Classica Thorunensia XIII

pokój 321, tel. (56) 611 35 66
e-mail: slawysz@umk.pl

Godziny dyżurowania