Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

Ur. 22.12.1967 r. Studiował filologię klasyczną UMK w latach 1986—1991. W 1991 r. uzyskał magisterium (Żywot św. Antoniego św. Atanazego i Żywot św. Pawła św. Hieronima a tradycyjna biografia antyczna), a następnie w 1998 r doktorat (Topika wczesnej łacińskiej hagiografii) pod kierunkiem prof. dra hab. M. Szarmacha. Habilitował się w 2006 r. na podstawie rozprawy: Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna, Toruń 2005. Od r. 2011 zatrudniony jest na stanowisku profesora UMK.

W 1997 r. był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Zajmuje się hagiografią starożytną, IV i V wieczną literaturą monastyczną oraz antyczną retoryką i późnoantyczną historiografią łacińską. Publikował między innymi w „Augustinianum”, „Eos”, „Meandrze”, „Vox Patrum”. Tłumacz z języka łacińskiego i angielskiego. Opublikował następujące pozycje książkowe:

  • Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych. (Od Vita Antonii do Vita Augustini), Wydawnictwo UMK, Toruń 1999 / rec. J. Figiel, Vox Patrum, 36—37, 1999, s. 544—548
  • Possydiusz z Kalamy, Żywot św. Augustyna, wstęp, przekład, opracowanie P. Nehring, Źródła Monastyczne 26, Kraków 2002 / rec. B. Degórski, Angelicum 80 (2003), Roma, s. 493—495
  • Św. Augustyn, Pisma Monastyczne, wstęp i opracowanie P. Nehring, przekład P. Nehring, M. Starowieyski, R. Szaszka, Źródła Monastyczne 27, Kraków 2002 / rec. B. Degórski, Angelicum, 80 (2003), Roma, s. 487—493
  • Markus R. A., Grzegorz Wielki i jego świat, tłum. P. Nehring, PIW, Warszawa 2003
  • Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna, Toruń 2005

pokój 302 a, tel. (56) 611 35 67
e-mail: nehringp@umk.pl

Godziny dyżurowania