Dr Barbara Bibik

Adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej. Ur. 29.05.1979. W 2001 r. ukończyła studia licencjackie w zakresie filologii klasycznej — kultury antycznej w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, w 2004 r. ukończyła studia magisterskie na Filologii Klasycznej na UMK oraz specjalizację teatrologiczną w Instytucie Literatury Polskiej UMK. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2008 r.

Zajmuje się dramatem antycznym (w latach 2003—2008 współorganizowała teatr studencki „Perpetuum Mobile” i była prezesem Studenckiego Koła Naukowego Teatru i Dramatu Antycznego) — rozprawę doktorską poświęciła tragedii greckiej (recepcja „Antygony” w Polsce), ponadto interesują ją zagadnienia dotyczące przekładu literackiego dzieł klasycznych.

Publikuje m.in. w „Nowym Filomacie” i „Meandrze”.

Tłumaczenia:

Tłumaczenie fragmentów poetyckich, głównie tragików greckich, zamieszczonych w dziele Sekstusa Empiryka „Przeciw uczonym” („Adversus mathematicos” I—VI), przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Z. Nerczuk, Kęty 2007.

„Hilary z Arles, Kazanie o życiu Św. Honorata; Honorat z Marsylii, Żywot Św. Hilarego, biskupa Arles”, przekład P. Nehring, B. Bibik, wstęp i komentarz P. Nehring, „Źródła monastyczne” 48, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2009.

pokój 304 a, tel. (56) 611 35 57
e-mail: bb@umk.pl

Godziny dyżurowania