Dr Alicja Brusewicz

Starszy wykładowca w Katedrze Filologii Klasycznej. Ur. 15. 08. 1958. Studia filologii klasycznej na UMK ukończyła w 1982 roku i uzyskała magisterium („Trojanki Seneki a tragedie Eurypidesa”) pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Szarmacha. Po roku pracy w Bibliotece Głównej UMK została asystentem w Katedrze Filologii Klasycznej UMK. W swoich badaniach zajęła się dramatem greckim, a szczególnie tragedią Eurypidesa. W 1998 roku uzyskała doktorat na podstawie pracy pt. „Mit o Edypie u Eurypidesa” pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Szarmacha. Dalsze jej badania dotyczą tragedii greckiej i Drugiej Sofistyki.

pokój 303 a, tel. (56) 611 35 70
e-mail: albrus@umk.pl

Godziny dyżurowania