II rok wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej

    Godzina

   Poniedziałek

           Wtorek

        Środa   

       Czwartek  

        Piątek

     7 – 8

 

 

 

 

 

     8 – 9

8.00 – 9.30

Historia literatury rzymskiej (aug. i ces.)

Prof. P. Nehring

s. 302

8.00 – 9.30

Historia literatury starogr. (hell. i ces.)

Prof. S. Wyszomirski   

s. 302

 

 

 

 

     9 – 10

9.45 – 11.15

Język włoski

Dr A. Głodowska

s. 303 a

 

 

9.45 - 11.15

Historia filozofii (starożytność)

Prof. S. Wyszomirski

s. 302

9.45 – 11.15

Język włoski

Dr A. Głodowska

Humanisticum

   10 – 11

 

 

   11 – 12

11.30-13.00

Literatura wczesnochrześcijańska

Prof. P. Nehring

s. 302 a

11.30 – 13.00

Historia sztuki starożytnej

Dr A. Brusewicz

s. 302

11.30 – 13.00

Translatorium z jęz. łacińskiego

Dr hab. B. Awianowicz

s. 302

 

 

   12 – 13

 

 

   13 – 14

 

13.15 – 14.45

Translatorium z jęz. łacińskiego

Dr hab. B. Awianowicz

s. 304 a

 

 

 

   14 – 15